Jak vyčistit zatvrdlý a zaschlý asfalt?

Obsah

Jak vyčistit zatvrdlý a zaschlý asfalt?

Jak vyčistit zatvrdlý a zaschlý asfalt?

Jak vyčistit zatvrdlý a zaschlý asfalt 1 Skvrnu podložíme savým papírem a opatrně na skvrnu nanášíme tuk takovým způsobem, aby nedošlo k jejímu rozšíření. 2 Poté se dá opět přebytečná vrstva asfaltu odstranit nahřátým nožem. 3 Zbylou skvrnu můžete opatrně dočistit rozpouštědlem jako v případě asfaltu čerstvého. 4 Mastné skvrny, která zbyla po změkčení se snadno zbavíte vypráním v... More ...

Co je asfaltová směs litého asfaltu?

Asfaltová směs litého asfaltu (zkratka MA z anglického Mastic Asphalt) neobsahuje žádné vzduchové mezery a nedochází u ní k zaklínění zrn kameniva – kamenivo zde netvoří kostru jako u běžné asfaltové směsi.

Jaká je teplota obalovny litého asfaltu?

Ty se na rozdíl od běžných asfaltových směsí připravují za vyšších teplot (expediční teplota běžné směsi je do 180 °C, u litého asfaltu okolo 220 °C) a vyžadují delší přípravu (výkon obalovny je v té chvíli max. 50 t/h).

Jaká je teplota ovzduší při pokládce litého asfaltu?

Teplota ovzduší při pokládce litého asfaltu musí být min. -5 °C při pokládce na vozovkách, na nemotoristických komunikacích dokonce min. -10 °C. Pokud se litý asfalt použije jako ochrana izolace mostní konstrukce, nesmí být teplota ovzduší pod bodem mrazu.

Související příspěvky: