Jak vyřazení dlouhodobého majetku?

Obsah

Jak vyřazení dlouhodobého majetku?

Jak vyřazení dlouhodobého majetku?

Vyřazení dlouhodobého majetku Text MD D Prodej auta – zahrnutí zůstatkové ceny d ... 541 082 Vyřazení SW likvidací – jednorázový odpi ... 551 AE 073 Vyřazení stroje – zatopená dílna – způso ... 582 082 Dar škole – multimediální zařízení 543 082 6 more rows ...

Jak zařazení majetku do užívání?

Pro zařazení dlouhodobého majetku do užívání platí obecná pravidla, jako jsou: majetek musí být způsobilý k užívání, způsobilost se dokládá v protokolu, vytvoří se evidence na inventární kartě. Podkladem pro účtování je interní doklad (např. zařazovací protokol). Příklady zařazení: Text. MD. D.

Co je účtování dlouhodobého majetku?

Systém účtování dlouhodobého majetku 1 opotřebení majetku, 2 pořízení dlouhodobého majetku, 3 zařazení na majetkový účet, 4 vyřazení majetku. More ...

Související příspěvky: