Co se týká trvalého pobytu?

Obsah

Co se týká trvalého pobytu?

Co se týká trvalého pobytu?

Trvalý pobyt dle dikce zákona nezakládá žádná práva k objektu, na jehož adrese je občan hlášen a ani k vlastníkovi nemovitosti. Neřeší se vztah vlastnický ani nájemní a proto také zákon neváže přihlášení k trvalému pobytu na užívání objektu a nestanovuje povinnost občana hlásit změnu trvalého pobytu.

Co znamená odhlášení, zrušení trvalého pobytu?

Odhlášení, zrušení trvalého pobytu 1 zaniklo užívací právo občana k objektu nebo vymezené části objektu, jehož adresa je v evidenci obyvatel uvedena jako... 2 a zároveň občan neužívá tento objekt nebo jeho vymezenou část. More ...

Jak odhlásit trvalý pobyt?

Jak trvalý pobyt ztratit? Vlastník bytu či domu může iniciovat odhlášení trvalého pobytu i proti vůli dané osoby, dříve žijící v jeho bytě či domě. Zákonnou podmínkou odhlášení je především zánik užívacího práva k objektu. Neměl by se již v objektu také dále zdržovat.

Jaký je trvalý pobyt v mobilních domech?

Z příslušné citace vyplývá, že v mobilních domech od společnosti Mobile-Point corporation a.s. můžete mít nahlášený trvalý pobyt. Dle § 31 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, musí být budova označena popisným číslem, pokud není stanoveno jinak.

Související příspěvky: