Co poskytne pojišťovna na cesty?

Obsah

Co poskytne pojišťovna na cesty?

Co poskytne pojišťovna na cesty?

Pojištění na cesty Vám poskytne dostatečnou finanční jistotu pro případy úrazů či náhlých onemocnění. Pokud dojde k pojistné události, pak za Vás pojišťovna uhradí veškeré finanční náklady za léčbu včetně všech nutných nákladů až do výše sjednaného pojistného plnění.

Kde platí cestovní pojištění?

Cestovní pojištění platí na území celého světa a jako u každého pojištění které nabízíme, si můžete být jisti vynikajícími cenami. Základní cestovní pojištění kryje veškeré léčebné výlohy.

Co je cestovní pojištění do zahraničí?

Cestovní pojištění do zahraničí v základu obsahuje pojištění léčebných výloh a asistenčních služeb. Pokryje vám ošetření i mimo státní zdravotnická zařízení, spoluúčast na ošetření, lécích i hospitalizaci a v neposlední řadě v případě nutnosti i transport zpět do České republiky včetně lékařského ...

Jaké jsou základní typy pojištění cestovních zavazadel?

Kromě základní nabídky cestovního pojištění si můžete také uzavřít řadu doplňkových připojištění, které Vaši pojistnou ochranu zvýší a rozšíří. Mezi základní a nejvyužívanější typy připojištění patří pojištění cestovních zavazadel pro případ zničení, ztráty či krádeže a připojištění storna zájezdu.

Související příspěvky: