Jak změnit příjmení dítěte bez souhlasu druhého z rodičů?

Obsah

Jak změnit příjmení dítěte bez souhlasu druhého z rodičů?

Jak změnit příjmení dítěte bez souhlasu druhého z rodičů?

Změna příjmení bez souhlasu otce nebo matky. Příjmení dítěte bez souhlasu druhého z rodičů je možné změnit tehdy, byl-li zbaven rodičovské odpovědnosti, případně pokud jeho role byla z určitého důvodu omezena či pozastavena. V případě změny příjmení u dítěte bez souhlasu jednoho z partnerů je nutné k žádosti dodat rovněž pravomocný rozsudek soudu.

Jak změnit příjmení dítěte?

Místo otce musí změnu posvětit soud, a ten posuzuje, zda je vůbec v zájmu dítěte, aby se mu příjmení měnilo. Dotaz vycházel z příkladu rodiny, kde matka má s expartnerem dvě děti: starší se jmenuje po tatínkovi, u mladšího už žena otce neuvedla do rodného listu a jmenuje se po ní.

Jak zažádat o změnu jména dítěte?

O změnu příjmení u nezletilého dítěte je potřeba zažádat na příslušném matričním úřadě, podle místa trvalého bydliště vašeho potomka. Pokud o změnu jména žádáte rovněž vy, například je-li důvodem svatba nebo rozvod, můžete o obě změny zažádat v rámci jedné žádosti.

Proč se otec o otcovství mladšího syna soudí?

Otec se o otcovství mladšího syna soudí, zároveň se ale dozvěděl, že matka chce změnit staršímu dítěti jméno tak, aby se jmenovalo stejně jako zbytek rodiny. Změna příjmení je jednoduchý administrativní úkon – pokud ovšem souhlasí oba rodiče. A pokud otec nesouhlasí? „Matka se může obrátit na soud.

Související příspěvky: