Jak změnit příjmení?

Obsah

Jak změnit příjmení?

Jak změnit příjmení?

Změna příjmení. Česká legislativa změnu jména či příjmení na vlastní žádost umožňuje, a to podle zákona č. 3001/200 Sb. o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů. Požádat o změnu jména a příjmení mohou nejen Češi, ale i cizinci.

Jak podat žádost o změnu příjmení?

Žádost o změnu příjmení. O povolení změny jména nebo příjmení rozhoduje úřad pouze na základě písemné žádosti. Zažádat si můžete o změnu jména, příjmení, ale také o změnu obou jmen najednou. Žádost o změnu jména či příjmení se podává na příslušný matriční úřad v místě, kde je žadatel ...

Kdo je žadatel o změnu jména nebo příjmení?

O povolení změny jména nebo příjmení rozhoduje úřad pouze na základě písemné žádosti. Zažádat si můžete o změnu jména, příjmení, ale také o změnu obou jmen najednou. Žádost o změnu jména či příjmení se podává na příslušný matriční úřad v místě, kde je žadatel přihlášen k trvalému pobytu.

Související příspěvky: