Jaké jsou odpisy na dani z příjmů?

Obsah

Jaké jsou odpisy na dani z příjmů?

Jaké jsou odpisy na dani z příjmů?

Zákon o dani z příjmů vymezuje dva druhy odpisů: rovnoměrné odpisy (lineární), zrychlené odpisy (degresivní). Pro daňové potřeby si podnik zvolí pro každý nově pořízený dlouhodobý majetek způsob, jak bude odepisovat. Vybraný způsob už pak nesmí měnit po celou dobu užívání dlouhodobého majetku.

Jaký je rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy?

Rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy účetní odpisy = daňové odpisy daňový základ není třeba upravit účetní odpisy > daňové odpisy daňový základ navýšíme o rozdíl mezi úče ... účetní odpisy < daňové odpisy daňový základ snížíme o rozdíl mezi účet ...

Co jsou odpisy hmotného majetku v účetnictví?

Odpisy hmotného majetku v účetnictví a daňové evidenci 1 Základní pojmy. Vstupní cena majetku – vstupní cenou majetku je nejčastěji pořizovací cena nebo reprodukční pořizovací... 2 Daňové odpisy. Daňové odpisy se používají pro účely výpočtu daňového základu podniku pro daň z příjmů. 3 Účetní odpisy. Mají přesně vystihnout míru opotřebení dlouhodobého majetku. Podnik si může... More ...

Související příspěvky: