Co hrozí při domácí likvidaci oleje?

Obsah

Co hrozí při domácí likvidaci oleje?

Co hrozí při domácí likvidaci oleje?

Co hrozí při domácí likvidaci oleje? Pokud se toho přesto dopustíte, hrozí vám, jako fyzické osobě, pokuta až 1 milion korun a je jedno, jestli jste prvotním původcem odpadu nebo pouze jeho příjemcem, který ho chtěl likvidovat. Právnické osobě, která by neoprávněně nakládala s odpadovými oleji, hrozí pokuta až 10 milionů korun. Zpětný odběr?

Proč se oleje likvidovat do přírody?

Oleje nelze likvidovat vyléváním do přírody ani do kanalizace. Na trhu existuje řada kotlů a kamen, jejichž palivem je olej, ale nikoli starý vyjetý, ale speciálně upravený. K vytápění nebo volnému spalování by bylo třeba vyjetý olej nejprve přepracovat na palivo dle normy ČSN 656690.

Kdo je oprávněn k likvidaci motorového oleje?

Ustanovení § 3 a § 28 tohoto zákona řadí použitý motorový olej mezi odpad, který je možné likvidovat pouze ekologicky. Takovou likvidaci může provádět výhradně k tomu oprávněná osoba, která má souhlas s provozem zařízení na likvidaci či další využití oleje od krajského úřadu.

Co se týče oleje nasyceného olejem?

Během jejich využívání se ale navíc do jejich obsahu přidávají různé nečistoty a sloučeniny, které vznikají třeba v důsledku spalování paliva v motorech, a olej tak dále znehodnocují. Olej nasycený těmito složkami ztrácí po určité době své mazací a další schopnosti a je nutné jej vyměnit za nový.

Související příspěvky: