Co jsou rozvody vody v rodinném domě?

Obsah

Co jsou rozvody vody v rodinném domě?

Co jsou rozvody vody v rodinném domě?

Rozvody vody v rodinném domě svépomocí 1 Příprava rozvodů vody v rodinném domě. Dnes se již standardně používají plastové trubky pro rozvody vody, tzv. 2 Svislé rozvody vody. V první fázi jsme se tedy pustili do svislých rozvodů vody. Pro sdružené rozvody pro několik... 3 Vodorovné rozvody vody. Všechny „páteřní“ rozvody vody jsem tahal podlahou. Pokud je to možné, snažil jsem... More ...

Co se týče pitné vody?

Pitná voda musí mít takové fyzikálně chemické vlastnosti, které nepředstavují ohrožení veřejného zdraví. Voda nesmí obsahovat žádné organismy a látky, které by v počtu nebo koncentraci mohly ohrožovat veřejné zdraví. Radiologické ukazatele řeší vyhláška 307/2002 k atomovému zákonu. U vodovodu je to kohoutek u spotřebitele.

Jak zajistit jakost pitné vody podle zákona?

V případě, že vlastník je zároveň provozovatelem, je povinnost zajistit jakost pitné vody záležitostí vlastníka. V případě, že pitnou vodu vyrábí jako součást své podnikatelské činnosti nějaká fyzická či právnická osoba z individuálního zdroje, tak má tato osoba povinnost provádět kontrolu kvality pitné vody podle této vyhlášky podle zákona.

Proč se používají plastové trubky pro rozvod vody?

Dnes se již standardně používají plastové trubky pro rozvody vody, tzv. hostalenky. Tyto trubky se svařují pomocí polyfúzních svářeček na plastové potrubí, což je velmi pohodlné a rychlé. Je jen potřeba mít nastavenou správnou teplotu dle výrobce trubek a nahřívat trubky po správnou dobu (obvykle 5 – 7 vteřin).

Související příspěvky: