Jak vyplnit formulář daňového podání?

Obsah

Jak vyplnit formulář daňového podání?

Jak vyplnit formulář daňového podání?

Pomocí aplikace EPO je možné vyplnit, uložit a odeslat daňové podání, popř. autorizovanou zprávu pro orgány Finanční správy. Současně je možné aplikaci využít k vyplnění, kontrole a vytištění formuláře daňového podání s následným doručením na FÚ poštou či osobně.

Jaké požadavky musí splňovat elektronický podpis?

Více informací najdete na stránce Jaké požadavky musí splňovat uznávaný elektronický podpis? a také na stránce 10x ZAREP. Další možností je odeslání podání s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se hlásí do datové schránky. V tomto případě postačí k odeslání "podepsaného" podání zadání přihlašovacích údajů k Datové schránce.

Jak získat ověřenou identitu podatele?

V tomto případě je však nutné, do 5 dnů od odeslání podání, doručit na místně příslušný FÚ, podepsaný E-tiskopis. Další možností je podepsat formulář ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky (dále jen ověřená identita podatele).

Související příspěvky: