Jak obnovit uzamčený iPhone?

Obsah

Jak obnovit uzamčený iPhone?

Jak obnovit uzamčený iPhone?

Můžete klepnout na tlačítko "Obnovit iPhone" a poté zvolit "Obnovit zálohování". Po obnovení uzamčeného iPhone a obnovení zálohovacích souborů se obnoví přístupový kód tohoto uzamčeného iPhone do režimu nastaveného výrobcem. Heslo bude vymazáno a všechny soubory / data budou znovu získány v iTunes.

Jak se smažou data z iPhonu?

Pokud si na kód nevzpomenete, musíte iPhone vymazat. Tím se smažou všechna data a nastavení, včetně přístupového kódu. Pokud máte iPhone zazálohovaný, můžete do něj po obnovení všechna svá data a nastavení zase nahrát. Pokud jste si iPhone nikdy nezazálohovali a zapomenete kód, nebudete moct data z iPhonu nijak zachránit. Kód odeberete následujícím postupem.

Jak odebrání kódu na iPhone?

Odebrání kódu na iPhone SE (1. generace), iPhonu 6s nebo starším 1 Ujistěte se, že iPhone není připojený k počítači. 2 Podržte boční (nebo horní) tlačítko, dokud se nezobrazí vypínací posuvník. Přetažením posuvníku iPhone vypněte. Připojte... 3 Pokud máte iPhone zazálohovaný, můžete po odebrání kódu obnovit data a nastavení. More ...

Související příspěvky: