Můžeme identifikovat své skutečné majitelé?

Obsah

Můžeme identifikovat své skutečné majitelé?

Můžeme identifikovat své skutečné majitelé?

měla bych na Vás dotaz ohledně identifikaci skutečných majitelů u našeho spolku. Jsme nově založený spolek, máme tři členy (tedy tři zakladatele). Nejvyšší orgán je členská schůze a statutarní orgán je předseda. Řeším teď otázku, zda jsme schopni indentifikovat své skutečné majitelé nebo nejsme?

Kdo je skutečným majitelem?

Skutečným majitelem spolků, obecně prospěšných společností, společenství vlastníků jednotek, církve a náboženských společností je osoba, která: 1 disponuje více než 25 % hlasovacích práv; 2 je příjemcem alespoň 25 % rozdělovacích prostředků; 3 pokud nelze osobu skutečného majitele určit podle předchozích odstavců, je jí člen statutárního orgánu, zástupce... More ...

Proč je Evidence skutečných majitelů neveřejná?

Jak bylo uvedeno výše, evidence skutečných majitelů je neveřejným rejstříkem. Neveřejnost této evidence je však značně relativizována výčtem osob, které z ní mohou získat výpis, či dokonce budou mít umožněn dálkový přístup do evidence. [4] . Lze tedy rozlišit dvě skupiny osob s přístupem k informacím z evidence skutečných majitelů, a to:

Kdo je skutečným majitelem obchodní korporace?

Skutečným majitelem obchodní korporace je osoba, která: 1 disponuje více než 25 % hlasovacích práv nebo je její podíl na základním kapitálu společnosti větší než 25 %; 2 ovládá osobu disponující s hlasovacími právy nebo podílem na základním kapitálu společnosti dle předcházejícího... 3 je příjemcem alespoň 25 % zisku společnosti; 4 pokud nelze osobu skutečného majitele určit... More ...

Související příspěvky: