Kdo je poplatníkem televizní přijímače?

Obsah

Kdo je poplatníkem televizní přijímače?

Kdo je poplatníkem televizní přijímače?

Podle zákona je poplatníkem každý, kdo vlastní televizní přijímač. Ale také ten, kdo sice není vlastníkem televizoru, ale kdo jej déle než jeden měsíc užívá. Za poplatníka se dokonce považuje i každý, kdo je napojen na odběr elektřiny, pokud neprokáže, že nevlastní televizor.

Kdo je poplatníkem České televize?

Z těchto poplatků je financován provoz a rozvoj České televize jako provozovatele takzvané veřejnoprávní služby. Podle zákona je poplatníkem každý, kdo vlastní televizní přijímač. Ale také ten, kdo sice není vlastníkem televizoru, ale kdo jej déle než jeden měsíc užívá.

Co se týče dlužných poplatků za televizi?

Konkrétně k vašemu problému s dlužnými poplatky za televizi, obraťte se písemně nebo na e-mailem na oddělení televizních poplatků České televize a uveďte všechny údaje z upomínky. Buďto bude neoprávněná pohledávka stornována, nebo si dohodnete například splátkový kalendář.

Jak změnit poplatníky televizních poplatků?

Po přestěhování do nového domu si v evidenci poplatníků televizních poplatků změníte adresu - buď na České poště, nebo v České televizi, podle toho, jakým způsobem televizní poplatek platíte. Dva televizní poplatky z jednoho SIPA? Nelze!

Související příspěvky: