Jaká je nájemní smlouva?

Obsah

Jaká je nájemní smlouva?

Jaká je nájemní smlouva?

Nájemní smlouva musí být písemná a jasně identifikovat pronajímatele, nájemce a samotný byt. Musí v ní být uvedeno příslušenství bytu, rozsah užívání, způsob výpočtu nájemného a úhrad za plnění spojených s užíváním bytu nebo jejich výše.

Co musíte vědět o nájemní smlouvě?

Měli byste vědět, co vše musíte a můžete do nájemní smlouvy zahrnout, a co naopak nelze nájemníkovi zakázat. Lepší představu získáte díky základnímu vzoru nájemní smlouvy.

Jak opravit nájemní smlouvu?

Sepíšeme nebo zkontrolujeme nájemní smlouvu a poradíme, jak nájem ukončit nebo prodloužit.Vše zvládneme rychle a bezchybně. Zaplatit přitom můžete až po poskytnutí služby. Na co si dát pozor? Podle občanského zákoníku může být písemně uzavřená smlouva změněna pouze písemnou formou. To platí i o nájmu bytu.

Jak sepsat nájemní smlouvu bytu?

Základní náležitosti smlouvy o nájmu bytu určuje občanský zákoník. Sepsat nájemní smlouvy vyžaduje nejen znalost základních náležitostí, které musí smlouva obsahovat, jako je označení smluvních stran a pronajímané nemovitosti, rozsah jejího užívání, způsob výpočtu nájemného a jeho úhrady či doba trvání nájmu.

Související příspěvky: