Co znamená dlouhodobá nezaměstnanost?

Obsah

Co znamená dlouhodobá nezaměstnanost?

Co znamená dlouhodobá nezaměstnanost?

Dlouhodobá nezaměstnanost znamená vyřazení z pracovního procesu, a tento fakt s sebou přináší řadů problémů jako ztrátu pracovních návyků, kvalifikace a sociální izolaci. Řada těchto lidí se tak ocitá na okraji společnosti a stává se prakticky nezaměstnatelnou skupinou osob.

Proč je nezaměstnanost taková?

Nezaměstnanost , jako taková, je v České republice fenoménem poměrně mladým. Důvod je prostý - čtyřicet let centrálně plánovaného hospodářství, kdy pracovních míst, ač uměle vytvořených a neefektivních, bylo dostatek pro všechny. Ne každý v reálu pracoval, ne každý se předřel, zaměstnanost byla však plná.

Co se týče nezaměstnanosti?

Nezaměstnanosti je třeba zejména předcházet a jelikož je to starostí především státu, vidím řešení v aktivní politice zaměstnanosti . Hospodářský růst je jedním z důležitých faktorů ovlivňujících nezaměstnanost. Obecně platí předpoklad, že růst ekonomiky vyšší než 4% vede ke stagnaci a následnému poklesu nezaměstnanosti.

Související příspěvky: