Jak zjistit celkovou kapacitu kondenzátorů?

Obsah

Jak zjistit celkovou kapacitu kondenzátorů?

Jak zjistit celkovou kapacitu kondenzátorů?

Určete celkovou kapacitu zapojení, napětí a náboje na deskách jednotlivých kondenzátorů při zapojení na napětí 100 V. Nejprve počítejte obecně, poté pro hodnoty \\(C_1 = C_3 = 1\\ µ\\mathrm{F},\\ C_2 = C_4 = 10\\ µ \\mathrm{F}\\). Nápověda – kapacita, napětí a náboj Kapacita vyjadřuje schopnost vodiče uchovat elektrický náboj.

Jaká je převrácená kapacita kondenzátorů?

Při sériovém zapojení je převrácená hodnota celkové kapacity rovna součtu převrácených hodnot kapacit jednotlivých kondenzátorů. Tak určíme celkovou kapacitu. Celkový nábojje přímo úměrný celkové kapacitě a celkovému napětí (tj. napětí na baterii).

Jak se skládá kondenzátor?

Kondenzátor se skládá ze dvou vodivých desek (elektrod) oddělených dielektrikem. Na každou z desek se přivádí elektrické náboje opačné polarity, které se vzájemně přitahují elektrickou silou.

Jaké jsou druhy kondenzátorů?

Druhy kondenzátorů 1 vzduchový 2 vakuový 3 plastový (svitkové) 4 papírový (často papír napuštěný voskem, nebo olejem) (svitkové) 5 elektrolytický (dielektrikem je tenká oxidační vrstva na jedné z elektrod, druhou elektrodu tvoří samotný elektrolyt) 6 keramický 7 kapacitní dioda – varikap 8 slídový More ...

Související příspěvky: