Jak zvýšit kapacitu kondenzátoru?

Obsah

Jak zvýšit kapacitu kondenzátoru?

Jak zvýšit kapacitu kondenzátoru?

Podle kapacity 12uF jde asi o trvale připojený rozběhový kondenzátor. Při zvýšení kapacity kondenzátoru z 12 na 16uF patrně nic na 80% nepokazíte, ale pečlivě zkontrolujte oteplení motoru po delším běhu a proud pomocnou fází, který nesmí překročit povolený štítkový proud pomocné fáze.

Jaký je odpor kondenzátoru?

Odpor kondenzátoru souvisí s jeho kapacitou a proudovou frekvencí. Čím větší jsou poslední dva parametry, tím nižší je jeho kapacitní odpor. Mezi obrovským počtem kondenzátorů se rozlišují dva hlavní typy: polární (elektrolytický), nepolární. Jako dielektrikum se v těchto zařízeních používá papír, sklo a vzduch.

Jak opravit kondenzátor motoru?

Navštivte některého elektrikáře ve svém okolí a on vám jistě rád kondenzátor a celý motor přezkouší. Navíc, závada nemusí být jen v kondenzátoru (i když ta bývá nejčastější), vadný může být také odstředivý kontakt, který u některých typů motorů kondenzátor po rozběhu odpojuje a samozřejmě také rozběhové vinutí.

Co jsou kondenzátory?

Kondenzátory jsou druhem „skladu“ energie, kterou se vzdávají, když dojde k krátkodobému výpadku napájení. Kromě toho určitý typ těchto prvků odfiltruje užitečné signály a přiřadí frekvenci zařízení, která generují signály.

Související příspěvky: