Jsou to trojúhelníky rovnoběžné?

Obsah

Jsou to trojúhelníky rovnoběžné?

Jsou to trojúhelníky rovnoběžné?

Tyto trojúhelníky jsou přímo podobné (po- kud jsou přímky a,b,c rovnoběžné, jsou trojúhelníky A1B1C1, A2B2C2 posunuté; tento případ však ponecháme na pozdější diskusi).

Co je rovnostranný trojúhelník?

Rovnostranný trojúhelník je takový trojúhelník, který má všechny tři strany stejně veliké (jsou shodné). Všechny tři vnitřní úhly mají 60º a vnější úhly mají 120º. Příslušné osy stran, osy úhlů, těžnice a výšky jsou totožné. Střed kružnice opsané a vepsané a těžiště trojúhelníka jsou totožné body.

Kdy svírá rameno trojúhelníka?

Rameno trojúhelníka svírá se základnou úhel, který označujeme jako úhel při základně. Úhly při základně mají stejnou velikost (jsou shodné). Výška na základnu, těžnice procházející hlavním vrcholem, osa hlavního vrcholu a osa základny jsou totožné. Tato přímka půlí úhel při hlavním vrcholu.

Související příspěvky: