Co jsou příčiny nezaměstnanosti?

Obsah

Co jsou příčiny nezaměstnanosti?

Co jsou příčiny nezaměstnanosti?

Příčiny nezaměstnanosti [zdroj?] 1 zákon o minimální mzdě – pokud je minimální mzda umístěna nad tržní cenou, vzniká přebytek nabídky nad poptávkou a... 2 odbory a kolektivní vyjednávání (forma kartelu, která díky své síle může donutit zaměstnavatele ke zvýšení mezd) což... 3 mzdová rigidita 4 mzdová renta – zaměstnavatel zaplatí zaměstnancům více než musí (více nežli je... More ...

Co je míra nezaměstnanosti?

Míra nezaměstnanosti je procento nezaměstnaných z ekonomicky aktivního obyvatelstva. Existuje několik měr nezaměstnanosti. Běžně se v tisku a televizi můžeme setkat s tzv. Registrovanou mírou nezaměstnanosti, kterou u nás zveřejňuje Ministerstvo práce a sociálních věcí.

Co je míra nezaměstnanosti v procentech?

Míru nezaměstnanosti v procentech vypočítáme podle následujícího vzorce: u = (U / (L + M)) x 100 . kde u je míra nezaměstnanosti v procentech, U je počet nezaměstnaných a L je počet zaměstnaných. Míra nezaměstnanosti je procento nezaměstnaných z ekonomicky aktivního obyvatelstva. Existuje několik měr nezaměstnanosti.

Co znamená nezaměstnanost?

Nezaměstnanost může být také rozlišována jako: 1 dobrovolná – osoba setrvává dobrovolně nezaměstnaná, není ochotna přijmout práci za nabízených podmínek (nezahrnuje se... 2 frikční (dočasná) – jedná se o krátkodobou nezaměstnanost spojenou zpravidla s obdobím mezi ukončením zaměstnání a... 3 systémová (strukturální) – nezaměstnanost způsobená změnou struktury ekonomiky; More ...

Související příspěvky: