Co se týče nabíjení baterie?

Obsah

Co se týče nabíjení baterie?

Co se týče nabíjení baterie?

To znamená, že před započetím nabíjení je dobré tyto články vybít a až poté začít nabíjet. Další vlastností je tzv. „samovybíjecí efekt“, pokud zařízení není delší dobu používáno např. v zimním období. Před opětovným používáním zařízení je vhodné baterii šetrně vybít a poté nechat plně nabít.

Co jsou nejpoužívanější baterie v elektronických zařízeních?

Nejprve si představme nejpoužívanější typy baterií v našich elektronických zařízeních, noteboocích, kamerách, vrtačkách apod. Mezi základní skupiny patří: NiCD, NiMH, Li-Ion, Li-Polymer baterie, olověné skupině článků bude věnován samostatný článek.

Jak nabíjet a prodloužit životnost baterie?

Jak správně nabíjet a prodloužit životnost baterií? Všeobecně lze konstatovat, že nejoptimálnější nabíjení baterií probíhá nízkým proudem po dostatečně dlouho dobu. Takový způsob je ovšem velmi časově náročný, proto výrobci volí kompromis mezi časem potřebným k nabíjení a životností baterie.

Jaké jsou dobíjecí články na baterii?

Dobíjecí články musí mít na svém těle uvedeno, že jsou dobíjecí (rechargable), dále na nich může být uvedena kapacita v mAh ( např. 1800 mAh). Pokud na baterii není zmínka o možnosti jejich nabití, jedná se o články na jedno použití a nelze je tedy nabíjet, hrozí poškození baterie i nabíječky.

Související příspěvky: