Co jsou závazky?

Obsah

Co jsou závazky?

Co jsou závazky?

Závazky jsou významnou součástí pasív podniku. Obvykle se definují jako povinnost podniku zaplatit oprávněnému subjektu. Závazky se též označují jako dluhy.

Jaké jsou základní závazky v podniku?

Mezi základní závazky v podniku patří: závazky z obchodního styku. závazky vůči dodavatelům, závazky z vystavených směnek, závazky vyplývající z přijatých záloh atd., závazky vůči zaměstnancům, závazky vůči státu, zdravotním pojišťovnám a institucím sociálního zabezpečení, závazky vůči společníkům a sdružení,

Co jsou závazky z obchodního styku?

závazky z obchodního styku. závazky vůči dodavatelům, závazky z vystavených směnek, závazky vyplývající z přijatých záloh atd., závazky vůči zaměstnancům, závazky vůči státu, zdravotním pojišťovnám a institucím sociálního zabezpečení, závazky vůči společníkům a sdružení,

Související příspěvky: