Co je Ochrana zemědělského půdního fondu?

Obsah

Co je Ochrana zemědělského půdního fondu?

Co je Ochrana zemědělského půdního fondu?

Ochrana zemědělského půdního fondu se opírá o 4 základní zásady: 1 je zakázáno ohrožovat znečištěním půdy, zdravotní nezávadnost potravin nebo krmiv, zdraví lidí nebo zvířat, 2 je zakázáno ohrožovat zemědělskou půdu erozí, 3 je zakázáno užívat zemědělskou půdu k nezemědělským účelům bez souhlasu s odnětím z fondu, 4 je zakázáno poškozovat fyzikální, chemické nebo biologické... More ...

Co je Zemědělský půdní fond?

Zemědělský půdní fond („ZPF“) je soubor všech zemědělských pozemků v České republice chráněný zákonem. Je základním přírodním bohatstvím naší země a nenahraditelným výrobním prostředkem pro zemědělskou výrobu, [1] ze které plyne potřeba o něj pečovat a chránit jej.

Jaká je zemědělská půda?

Jeho celková výměra činí 7,9 mil. hektarů a minimálně polovina této plochy je využívána k zemědělské činnosti. Ochrana zemědělské půdy dle zákona o ochraně zemědělského půdního fondu se opírá o 4 základní zásady: Je zakázáno ohrožovat znečištěním půdy zdravotní nezávadnost potravin nebo krmiv, zdraví lidí nebo zvířat,

Jaká je Ochrana zemědělské půdy?

Ochrana zemědělské půdy dle zákona o ochraně zemědělského půdního fondu se opírá o 4 základní zásady: Je zakázáno ohrožovat znečištěním půdy zdravotní nezávadnost potravin nebo krmiv, zdraví lidí nebo zvířat, je zakázáno užívat zemědělskou půdu k nezemědělským účelům bez souhlasu s odnětím z fondu,

Související příspěvky: