Co jsou výlevné horniny?

Obsah

Co jsou výlevné horniny?

Co jsou výlevné horniny?

Výlevné (extruzivní, efuzivní) horniny – To jsou horniny, které jsou díky nízké viskozitě dobře pohyblivé a dosáhnou rychle zemského povrchu. Tam se rozlévají v podobě lávy. Je pro ně typické rychlé chladnutí, způsobené okolním chladným prostředím (voda, vzduch atd.).

Jak se dělí horniny?

Horniny se dělí podle způsobu jejich vzniku do tří základních skupin: vyvřelé (magmatické), usazené (sedimentární) a přeměněné (metamorfované) Vyvřelé horniny (magmatické) Vyvřeliny vznikly utuhnutím roztavené hmoty (magmatu). K jejich vzniku byla nutná vysoká teplota.

Jaké jsou základní minerály v horninách?

Všechny základní minerály jsou v těchto horninách dobře rozeznatelné. Vyznačují se většinou všesměrně nepravidelnou texturou a celokrystalickou strukturou. Pokud mají vyrostlice, jedná se o strukturu porfyrovitou (kolem větších vyrostlic živců je jasně zrnitá krystalovaná hmota).

Jaká je Kyselá kyselá hornina?

Hrubě zrnitá (pegmatitový sloh) velmi světlá kyselá hornina s kusovými nepravidelně omezenými draselnými živci (nikoli vyrostlicemi jako u žilných neodštěpených), ledovým neštěpným křemenem, případně biotitem, muskovitem a černým turmalínem (skorylem). Světlá kyselá hornina složená z křemene a živce.

Související příspěvky: