Kdo jsou brouci?

Obsah

Kdo jsou brouci?

Kdo jsou brouci?

Brouci jsou hmyz s proměnou dokonalou, tj. jejich životní cyklus se sestavuje z vajíčka, larvy, kukly a dospělce.

Kde se chovají brouci?

Chov brouků (řád Coleoptera) nemá příliš dlouhou tradici; oblibu mezi laiky si získává teprve v posledních letech. I začátečníci mají v této skupině široký výběr. Nejčastěji se chovají tropičtí listorozí brouci nadčeledi Scarabaeoidea - tedy zlatohlávci a nosorožíci. Díky jejich kráse se jim říká též "živé drahokamy".

Jak dlouho žijí dospělí brouci?

Dospělí brouci pak obvykle žijí jen několik měsíců. Menší druhy se sice rozmnožují snáze a rychleji, zde však naopak hrozí, že si nebudeme vědět rady s množstvím larev, které vyprodukují. Na druhou stranu, pro děti, které se hlouběji zajímají o přírodu, může být pozorování vývoje larev a péče o ně úchvatným zážitkem.

Jaké výhody mají brouci?

Z praktického hlediska mají brouci výhody společné s většinou ostatních bezobratlých živočichů. Nenajdeme mezi nimi ani jeden nebezpečný druh; kromě jednoho rodu (1) nejsou chráněni ani úmluvou CITES. Naopak problematičtější stránkou je vývoj a rozmnožování. Brouci stráví většinu života jako larvy a kukly.

Související příspěvky: