Co je fyzikální podstata tlaku?

Obsah

Co je fyzikální podstata tlaku?

Co je fyzikální podstata tlaku?

Fyzikální podstata tlaku Tlak v plynech je vyvoláván tepelným pohybem částic plynu (atomů nebo molekul); nárazy těchto částic na stěny nádoby se projevují tlakem na ně působícím. Podobně tomu je i v kapalinách.

Co je hlavní jednotka tlaku v soustavě SI?

Hlavní jednotkou tlaku v soustavě SI je pascal (Pa). Je to tlak, který vyvolává síla 1 newtonu (1 N), rovnoměrně a spojitě rozložená a působící kolmo na plochu o obsahu 1 čtverečního metru (1 m 2).

What is převodní tabulka tlaku?

Převodní tabulka jednotek tlaku Jednotky tlaku pascal (Pa) bar (bar) kilopond na čtv. metr (kp/m 2 ) technická atmosféra (at) 1 Pa ≡ 1 Pa ≡ 10 −5 bar ≈ 0,1019716 kp/m 2 ≈ 10,19716×10 −6 at 1 bar ≡ 10 5 Pa ≡ 1 bar ≈ 10197,16213 kp/m 2 ≈ 1,019716 at 1 kp/m² = 9,80665 Pa = 98,0665×10 −6 bar ≡ 1 kp/m 2 ≡ 10 −4 at 1 at ≡ 98066,5 Pa ≡ 0,980665 bar ≡ 10000 kp/m 2 ≡ 1 at 3 more rows ...

Co má velikost tlakové nádoby k vodárně?

Na velikost tlakové nádoby k vodárně má největší vliv: 1 Závislost velikosti odběru vody v čase. Dochází-li k velkým výkyvům velikosti průtoku, musí být objem tlakové nádoby na... 2 Čím užší je požadováno pracovní tlakové pásmo (rozdíl mezi zapínacím a vypínacím tlakem), tím vyšší musí být objem... More ...

Související příspěvky: