Jak odebrat účet z vašeho počítače?

Obsah

Jak odebrat účet z vašeho počítače?

Jak odebrat účet z vašeho počítače?

Odebrání účtu, který používají aplikace, z vašeho počítače: 1 Vyberte Start > Nastavení > Účty > E-mail a účty . 2 Vyberte účet, který chcete odebrat, a pak vyberte Odebrat. 3 Výběrem možnosti Ano akci potvrďte. More ...

Jak připojit účet na počítač?

Přidání dalšího účtu na počítač: 1 Vyberte Start > Nastavení > Účty > Přístup do práce nebo do školy . 2 Vyberte Připojit a potom postupujte podle pokynů k přidání účtů. More ...

Jak odebrat účet z počítače?

Pokud potřebujete odebrat účet z počítače, postupujte takto: 1 Vyberte Start > Nastavení > Účty > Přístup do práce nebo do školy . 2 Vyberte účet, který chcete odebrat, a pak vyberte Odpojit. 3 Výběrem možnosti Ano akci potvrďte. Upozorňujeme, že tato akce účet neodstraní, ale pouze odebere přístup z vašeho... More ...

Jak přidat účet používaného e-mailem?

Přidání účtu používaného aplikacemi na počítač: 1 Vyberte Start > Nastavení > Účty > E-mail a účty . 2 Pro přidání účtu používaného e-mailem, kalendářem nebo kontakty vyberte Přidat účet v části Účty používané e-mailem,... 3 Potom postupujte podle pokynů pro přidání účtu. More ...

Související příspěvky: