Jaké jsou Velikonoce židovské?

Obsah

Jaké jsou Velikonoce židovské?

Jaké jsou Velikonoce židovské?

Křesťanské Velikonoce navazují na Velikonoce židovské. Na této stránce vám ve zkratce přinášíme příběh Velikonoc křesťanských - tedy příběh posledních dní Ježíše Krista. Jednotlivé události velikonočního příběhu na 27 obrázcích od Květné neděle až do události vzkříšení.

Co je Velikonoční příběh den po dni?

Velikonoční příběh den po dni (z různých zdrojů): 1 Květná neděle. Bylo jasné, chladné, svěží ráno... 2 Zelený čtvrtek. 3 Velký pátek. 4 Bílá sobota. Bílá sobota - den, Ježíš stále ležel v hrobě. Ježíš vstal z mrtvých! Ježíš se zjevil! More ...

Jaké jsou události velikonočního příběhu?

Jednotlivé události velikonočního příběhu na 27 obrázcích od Květné neděle až do události vzkříšení. Ke každému obrázku je přiřazen odpovídající příslušný biblický text a souřadnice dalších míst v Bibli, kde je zobrazená epizoda popsaná v evangeliích.

Kdy zemřel Ježíš na kříži?

Podle Bible zemřel Ježíš na kříži ve tři hodiny odpoledne. Proto se přibližně v tento čas křesťané scházejí k zvláštní bohoslužbě jejímž centrem je kříž a přednáší se modlitby za bolesti celého světa (rozdělení, války, špatné vztahy, nejednota ...).

Související příspěvky: