Co jsou anaerobní bakterie?

Obsah

Co jsou anaerobní bakterie?

Co jsou anaerobní bakterie?

Anaerobní bakterie 1 Rod Clostridium. Toxin se nervovými blány dostává do CNS kde blokuje uvolňování mediátorů na inhibičních synapsích,... 2 Nesporulující anaerobní bakterie. Infekce horních cest dýchacích, původci onemocnení paredontu, typická infekce černého... 3 Nesporulující anaerobní G +. Petogenita – aktinomykóza což je tedy chronický granulózní proces postihující... More ...

Co jsou bakterie?

Bakterie 1 Hlavní kruhovitý chromosom (nukleoid). Podrobnější informace naleznete na stránce Reprodukce bakterií. DNA bakterií se... 2 Bakteriální stěna. Bakteriální stěna je tvořena několika vrstvami. Protože cytoplasmatická membrána je nezbytnou... 3 Pohybové a adhezní organely. Vyskytují se jen u některých bakterií. Jejich stavba a funkce se liší od eukaryotních... More ...

Co jsou autotrofní bakterie?

Autotrofní bakterie. Jsou schopné získávat energii fotosyntézou nebo oxidací anorganických látek. Enzymatická výbava bakterií je různorodá – odpovídá prostředí, na které se svým vývojem adaptovaly. Prototrofní bakterie. Jsou schopné žít na minimální půdě a syntetizovat si všechny látky potřebné pro život.

Jak se množí bakterie?

bakterie se množí pomocí nepohlavního dělení, velmi rychle. Délka jednoho reprodukčního cyklu je 20–150 min (čím příznivější podmínky, tím je cyklus kratší). Množení je regulováno množstvím živin a koncentrací produktů bakteriálního metabolizmu.

Související příspěvky: