Kde se objevily arabské číslice?

Obsah

Kde se objevily arabské číslice?

Kde se objevily arabské číslice?

Jejich původ je totiž třeba hledat jinde – v indické kultuře, v období přelomu letopočtu. Tento systém se dostal do Evropy v 9. století díky arabským matematikům a astronomům (odtud označení „arabské číslice“), kteří jej používali pro jeho jednoduchost při řešení i složitých matematických úloh.

Co jsou číslice arabské?

Číslice, které dnes používáme, známe pod názvem arabské. Správnější by ale bylo říkat jim číslice, které nám představili Arabové. Jejich původ je totiž třeba hledat jinde – v indické kultuře, v období přelomu letopočtu.

Kde se používají Východoarabské číslice?

Východoarabské (indicko-arabské) číslice: Používají se v arabských zemích na východ od Libye, v modifikované podobě i v Afghánistánu, Indii, Íránu a Pákistánu. Jsou převzaty z hindských číslic a svou podobou se od evropské varianty liší, i když jsou jejím předobrazem.

Jaké jsou přednosti arabských číslic?

Teprve až matematik Leonardo Fibonacci se svým dílem Kniha počtů z roku 1202 dokázal Evropany přesvědčit o přednostech arabských číslic v praktickém použití, zejména mezi obchodníky a bankéři. I když například ve Francii se arabské číslice naplno začaly používat až po revoluci v osmnáctém století.

Související příspěvky: