Jak se dělí jednotlivé formy autismu?

Obsah

Jak se dělí jednotlivé formy autismu?

Jak se dělí jednotlivé formy autismu?

Odborná literatura dělí jednotlivé formy autismu na: 1 Dětský autismus: zahrnuje potíže v tom, co slyší, vidí, prožívají, v komunikaci a představivosti, jde o vrozenou poruchu... 2 Atypický autismus: jak napovídá ze samotného názvu, dítě může jen částečně splňovat podmínky pro dětský autismus... 3 Aspergerův syndrom: vyznačuje se především potížemi v komunikaci, představivosti... More ...

Jaké jsou příznaky a projevy autismu?

Příznaky a projevy autismu. Lidé s autismem mívají potíže ve vývoji řeči, chápání druhých, v sociálních vztazích a převládá u nich stereotyp. Chování a schopnosti jednotlivých autistů se však často výrazně liší. Obecné příznaky autismu: Chybí schopnost společenské interakce a komunikace

Co je autismus?

Co je autismus? Autismus je vrozená neurologická porucha, která se diagnostikuje na základě projevů chování. Konkrétně jde o kognitivní vnímání pacienta a v důsledku toho pak i jeho chování. Postižený nevidí svět tak jako zdraví lidé, což často vede k tomu, že na běžné podněty a situace reaguje nezvyklým způsobem.

Jaké jsou poruchy autistického spektra?

Autismus se řadí mezi poruchy autistického spektra (PAS). Podle mezinárodní klasifikace nemocí můžeme rozlišit různé formy, kam patří dětský autismus, atypický autismus, Rettův syndrom, Aspergerův syndrom nebo dezintegrační porucha.

Související příspěvky: