Jaké jsou atomy jednoho prvku?

Obsah

Jaké jsou atomy jednoho prvku?

Jaké jsou atomy jednoho prvku?

Atomy jednoho prvku se mohou lišit počtem neutronů v jádře (tzv. nukleonovým číslem), čímž tvoří různé izotopy (např. atom s šesti protony a osmi neutrony je izotop uhlík 14, 14 C). Pokud se z elektricky neutrálního atomu vyjme elektron (nebo se naopak do něj vloží), vznikne nabitý iont.

Co jsou atomy a molekuly?

Atomy a molekuly V plynech , kapalinách a některých pevných látkách jsou atomy chemickými vazbami vázány do molekul . V jiných pevných látkách jsou atomy vázány přímo bez tvorby molekul.

Co se týče různých atomů?

Různé atomy se liší svým složením: počtem jednotlivých částic. Atomy různých prvků se liší svým atomovým číslem, které vyjadřuje počet protonů v jádře (např. atom se šesti protony je atomem uhlíku; počet elektronů v obalu je u běžného elektricky neutrálního atomu shodný s počtem protonů v jádře).

Co je atom?

Atom (z řeckého ἄτομος, átomos – nedělitelný) je nejmenší částice běžné hmoty, částice, kterou už chemickými prostředky dále nelze dělit (ovšem fyzikálními ano – viz např. jaderná reakce) a která definuje vlastnosti daného chemického prvku.Atom se skládá z atomového jádra obsahujícího protony a neutrony a obalu obsahujícího elektrony

Související příspěvky: