Jaké je zákonné zastoupení u nezletilých?

Obsah

Jaké je zákonné zastoupení u nezletilých?

Jaké je zákonné zastoupení u nezletilých?

Zákonné zastoupení se uplatňuje zejména u nezletilých, kteří nejsou svéprávní v plném rozsahu a proto musí být v těch jednáních, ke kterým nejsou plně způsobilí, zastoupeni. Toto asi nejčastější zákonné zastoupení až do roku 2013 upravoval zákon o rodině , nyní je řešeno v rámci občanského zákoníku .

Proč je pojištění zákonné?

Pojištění je zákonné, neuzavírá se pojistná smlouva. Pojištění vzniká dnem uzavření prvního pracovněprávního vztahu. Tuto skutečnost je zaměstnavatel povinen písemně a bez zbytečného odkladu oznámit pojišťovně.

Co se vztahuje na zákonné pojištění?

Zákonné pojištění se vztahuje na úrazy a nemoci z povolání, které utrpí zaměstnanci, kteří jsou v pracovním poměru na základě: 1 pracovní smlouvy 2 dohody o pracovní činnosti 3 dohody o provedení práce More ...

Související příspěvky: