Co jsou bakterie?

Obsah

Co jsou bakterie?

Co jsou bakterie?

Bakterie 1 Hlavní kruhovitý chromosom (nukleoid). Podrobnější informace naleznete na stránce Reprodukce bakterií. DNA bakterií se... 2 Bakteriální stěna. Bakteriální stěna je tvořena několika vrstvami. Protože cytoplasmatická membrána je nezbytnou... 3 Pohybové a adhezní organely. Vyskytují se jen u některých bakterií. Jejich stavba a funkce se liší od eukaryotních... More ...

Jak se množí bakterie?

bakterie se množí pomocí nepohlavního dělení, velmi rychle. Délka jednoho reprodukčního cyklu je 20–150 min (čím příznivější podmínky, tím je cyklus kratší). Množení je regulováno množstvím živin a koncentrací produktů bakteriálního metabolizmu.

Jaké jsou bakterie, ze kterých vám bude špatně?

Čtyři bakterie, ze kterých vám bude opravdu špatně 1 E. coli 2 Kampylobakterie 3 Listerie 4 Salmonela More ...

Co je reprodukce bakterií?

Reprodukce bakterií 1 Replikace bakteriální DNA. Probíhá oběma směry proti sobě, je semikonzervativní. Syntézu i opravy řídí DNA-polymeráza. 2 Exprese genu. DNA-dependentní RNA-polymeráza nasedá na promotor sigma faktorem. Podrobnější informace naleznete na... 3 Mutace. Bakteriální mutace jsou bodové nebo větší změny – delece, inverze, inzerce. Mnohé mutace vedou k přerušení... More ...

Související příspěvky: