Co jsou rybníky a jeho okolí?

Obsah

Co jsou rybníky a jeho okolí?

Co jsou rybníky a jeho okolí?

Život v rybníce a jeho okolí Rybníky jsou umělé vodní nádrže. Vytvořili je naši předkové, většinou pro chov ryb. Bývají ozdobou krajiny. Lidé u nich rádi odpočívají. I dnes v některých oblastech vznikají užitečné vodní nádrže například zatopením starých lomů a dolů.

Jak uvést příklady rybníků?

Žák uvede příklady příbřežních a vodních rostlin rybníků. Uvede příklady obyvatel rákosin, živoči- chů žijících pod a nad hladinou rybníků. U vybra- ných druhů popíše specifi ka jejich života.

Jak se zaměřit na živočišné druhy obyvatel rybníků?

Rozhovor nad obrázkem je možné zaměřit na živočišné a rostlin- né druhy obyvatel rybníků. Prohlížíme si společně hlavní obrázek, zjišťujeme nejprve, které rostliny a živočichy žáci poznají sami. Doporučujeme ptát se žáků na jejich další znalosti o živočiších žijících ve vodě nebo na březích rybníků.

Související příspěvky: