Co je legální graffiti v hlavním městě?

Obsah

Co je legální graffiti v hlavním městě?

Co je legální graffiti v hlavním městě?

Legální graffiti v hlavním městě: "Praha v srdci sprejerů” www.praha-graffiti.cz Tiskové oddělení OPR Magistrátu hl.m. Prahy:Cílem kampaně je omezení výskytu graffiti na území hlavního města, kromě represivních a ochranných prostředků a akcí směřuje k tomuto cíli také vyčlenění legálních ploch.

Kdy vznikl projekt legální graffiti?

KONTEXT zkušenosti- příběh projektu "Legální graffiti Brno-jih”: Kořeny tohoto projektu sahají až do dávné minulosti konce druhého tisíciletí. Jedné mrazivé noci v zimě 1994, jsme zrealizovali důležitou kresbu v podjezdu Bohunická. Dělalo se to nadvakrát, protože napoprvé jsme pouze bílili podklad.

Jaký je čárový graf?

1 Čárový graf Jednoduchý čárový graf (tzv. Line Chart) vede od jedné zavírací ceny (close price) ke druhé. ... 2 Sloupcový graf Tenhle typ grafu je už o maličko složitější. Ukazuje otevírací i zavírací cenu, stejně jako maximální a minimální cenu za určité časové období. ... 3 Svíčkový graf

Související příspěvky: