Jak uplatnit dary při poskytnutí daně?

Obsah

Jak uplatnit dary při poskytnutí daně?

Jak uplatnit dary při poskytnutí daně?

Přestože daňové zákony obecně dary nezahrnují do daňových nákladů, lze při splnění určitých podmínek uplatnit dar jako tzv. odčitatelnou položku od základu daně v rámci daňového přiznání, resp. ročního zúčtovaní daně u zaměstnanců, pokud jim vyúčtování provádí zaměstnavatel. Možnost uplatnit snížení daňového základu při poskytnutí darů se tedy týká ...

Kdy jsou dary daňově uznatelné?

V daňových zákonech jsou však výjimky, kdy lze dary považovat za daňově uznatelné výdaje, nebo se alespoň z části stávají odčitatelnou položkou od základu daně. 1 reklamní a propagační předměty, 2 nepeněžní plnění v souvislosti s odstraňováním následků živelních pohrom (tzv. povodňové dary), 3 dary jako odčitatelná položka od základu daně. More ...

Jaké je datum dodatečného daňového přiznání?

Dodatečné daňové přiznání se podává do konce měsíce následujícího po měsíci, ve kterém zjistíte, že daň nebo daňová ztráta má být odlišná, než je poslední známá daň. Datum, od kterého se odvíjí lhůta pro podání DDP, je naprosto subjektivní, takže je třeba věnovat pozornost tomu, jaké rozhodné datum je ...

Související příspěvky: