Jaké jsou půdy vyvápněné?

Obsah

Jaké jsou půdy vyvápněné?

Jaké jsou půdy vyvápněné?

Vápnění nevyžadují pouze půdy s vyšším obsahem uhličitanů (nad 0,3 %). Udržovací vápnění se začleňuje tak, aby se náročné plodiny na pH dostávaly do půd bezprostředně vyvápněných – např. vojtěška, jetel. Dávka má odpovídat množství vápníku odčerpaného rostlinami vč. Ztrát vymýváním, kyselostí hnojiv a kyselého spadu.

Kdy se vápnění vápní?

Vápnění se provádí periodicky přibližně 2x za osevní postup. Nejvhodnější dobou je pozdní léto a podzim – před podmítkou nebo hlubokou orbou, aby došlo k dobrému promísení s půdou. Louky a pastviny se vápní na podzim po poslední seči nebo spasení.

Co se vápní na podzim?

Louky a pastviny se vápní na podzim po poslední seči nebo spasení. Potřeba vápnění se udává ve formě páleného vápna – CaO. Při přepočtu na CaCO3, tj. z poměru mol. Hmotnosti 56:100, proto dávky CaCO3 jsou asi 1,8x vyšší.

Související příspěvky: