Kde se nachází formaldehyd?

Obsah

Kde se nachází formaldehyd?

Kde se nachází formaldehyd?

Přibližně 90% formaldehydu se nachází v atmosféře, kde také samovolně vzniká oxidací uhlovodíků. Ve vodním prostředí těká pomaleji než voda. Nedochází k jeho akumulaci v prostředí, v půdě i vodě podléhá rychlé biodegradaci mikroorganizmy. Formaldehyd je přirozeně se vyskytující látkou známou též pod systematickým názvem methanal.

Jaký je dezinfekční roztok formaldehydu?

Formaldehyd má taktéž dezinfekční a čistící účinky. Používá se ke sterilizaci lékařských pomůcek, dezinfekci zemědělských půd i konzervaci potravin. Vodný roztok formaldehydu, formalín slouží k fixaci biologického materiálu i balzamování lidských ostatků.

K čemu slouží vodný roztok formaldehydu?

Vodný roztok formaldehydu, formalín slouží k fixaci biologického materiálu i balzamování lidských ostatků. Přibližně 90% formaldehydu se nachází v atmosféře, kde také samovolně vzniká oxidací uhlovodíků. Ve vodním prostředí těká pomaleji než voda. Nedochází k jeho akumulaci v prostředí, v půdě i vodě podléhá rychlé biodegradaci mikroorganizmy.

Jak se vyhnout formaldehydu?

Jak se formaldehydu vyhnout? Pokud nechcete mít doma produkt, který obsahuje formaldehyd, nebo jinou chemickou látku, která jej uvolňuje, pečlivě zkoumejte původ a etikety výrobků. Formaldehyd je obsažen převážně v levném a nekvalitním nábytku z Asie, před nedávnem byla zaznamenána zásilka nebezpečného nábytku z Běloruska.

Související příspěvky: