Jak zvýšit spotřeba dřeva?

Obsah

Jak zvýšit spotřeba dřeva?

Jak zvýšit spotřeba dřeva?

1 Menší spotřeba dřeva díky vysoké výhřevnosti, vlhkost pod 20 % 2 Cenově výhodná forma topení 3 Nízká popelavost a malá kouřivost > minimální zanášení krbů, kamen a komínů 4 Nejekologičtější topení (při hoření dřeva vzniká méně CO 2) 5 Ručně skládáno na palety, 1,85 m3 (prmr), rozměr 1 x 1 x 1,85 m – více dřeva, méně prázdného prostoru v daném objemu 6 Očištěno od nečistot More ...

Co je palivové dřevo suché?

Palivové dřevo - suché (33 cm) 1 Štípané a ručně skládané 2 Pouze tvrdé dřevo 3 Váha 850 – 900 kg 4 Rozměr 1 x 1 x 1,85 m 5 1,85 m3 More ...

Jak dlouho je dřevo připraveno na topení?

V reálných podmínkách je dřevo naskládáno více na sobě, čímž bude méně provzdušněné. Z pohledu přípravy dřeva na topení mohou být vyslovena tato doporučení: Sušit dřevo minimálně jeden rok, lépe však dva (druhý bod SMOKEMANova desatera správného topiče [12]).

Související příspěvky: