Jak vznikla elektrolýza v přírodě?

Obsah

Jak vznikla elektrolýza v přírodě?

Jak vznikla elektrolýza v přírodě?

Elektrolýza nalezla značné využití ve výrobě. V roce 1854 zavedl v Anglii Robert Bunsen průmyslovou výrobu čistých kovů z přírodních rud (elektrometalurgie), které se v přírodě vyskytují převážně v podobě sloučenin, např. oxidů. Příkladem je hliníková ruda bauxit, v podstatě oxid hlinitý.

Co je elektrolýza?

ELEKTROLÝZA Elektrolýza je redoxní rakce probíhající na elektrodách při průchodu stejnosměrného elektrického proudu roztokem nebo taveninou. Podmínkou elektrické vodivosti roztoků solí a tavenin solí je přítomnost volně pohyblivých kationtů a aniontů

Jaké jsou využití elektrolýzy?

●Elektrolýza má využití také při čištění kovů, kde se získávají velmi čisté kovy, např. měď. ●Vylučování kovů na elektrodách v průběhu elektrolýzy se prakticky využívá při galvanickém pokovování různých předmětů (mědí, zinkem, niklem, chromem), kdy se na kovovém předmětu získá lesklý souvislý povrch, který předmět chrání před povětrnostními vlivy.

Jaká je energetická účinnost elektrolýzy vody?

Energetická účinnost elektrolýzy vody (získaná chemická energie/dodaná elektrická energie) dosahuje v praxi 60–70 %.

Související příspěvky: