Jsou magnetické náboje zdrojem magnetického pole?

Obsah

Jsou magnetické náboje zdrojem magnetického pole?

Jsou magnetické náboje zdrojem magnetického pole?

Neexistují žádné magnetické náboje (tzv. magnetické monopóly; jejich existence není experimentálně prokázána), které by byly zdrojem magnetického pole. DEFINICE MAGNETICKÉ INDUKCE, LORENTZOVA SÍLA

Co je magnetismus?

Lekce I / 02 - Magnetismus 1 Magnetismus. Magnetismus je fyzikální jev projevující se primárně silovým působením na pohybující se nositele... 2 Magnetovec. Prvním známým magnetem byl magnetovec, který byl objeven starověkými Řeky a Číňany. Tento zřídka se... 3 Magnet. Může mít formu permanentního magnetu nebo elektromagnetu. Permanentní magnety nepotřebují k vytváření... More ...

Jak vznikají magnetické pole v elektrostatickém poli?

MAGNETICKÉ POLE V elektrostatickém poli jsme se zabývali vznikem a vlastnostmi pole v blízkosti nábojů. Elektrické pole jsme popisovali vektorem E G . Podobně i magnety vytvářejí pole v každém bodě prostoru. Mechanizmus vzniku magnetického pole je ale jiný než u elektrického pole.

Související příspěvky: