Proč se učitelé stěžují na poruchy chování?

Obsah

Proč se učitelé stěžují na poruchy chování?

Proč se učitelé stěžují na poruchy chování?

Učitelé si často stěžují, pokud jde o poruchy chování, na nevychovanost dnešních dětí. Jak vysvětlil na lednovém semináři APIV B v Pardubicích lektor Jan Mazák, je třeba rozlišovat, zda jde o „pouhou“ nevychovanost, nebo je problematické chování žáka či žákyně způsobeno hlubšími problémy.

Co je chování?

Chování – činnost člověka nebo zvířete, který je přístupný pozorovatelům z okolí. Vnější projev prožívání. Komplexní aktivita individua. Projevem chování je akt. Prožívání – vnitřní život člověka, není přístupný jiným lidem, projevuje se v chování. Souhrn procesů, jejichž příklady jsou cítění, vnímání, představy.

Jak se projevují poruchy chování u chlapců?

Poruchy chování se projevují asi u 10 až 15 % dětí školního věku, výrazně častěji u chlapců. Jak již bylo řečeno, jejich diagnostika je problematická. Jejich projevy se mohou objevit v sociální interakci, ve vztahu k sobě samému nebo ve vztahu k věcem a při zacházení s nimi. agresivita coby rys osobnosti nebo chování.

Jaké jsou poruchy chování nezřídka?

Poruchy chování nezřídka souvisejí s emocionální deprivací dítěte, někdy mohou mít původ fyziologický, zapříčiněný drobným poškozením mozku v prenatálním nebo perinatálním období. V takovém případě se jedná o specifické vývojové poruchy chování.

Související příspěvky: