Co je státní příslušnost?

Obsah

Co je státní příslušnost?

Co je státní příslušnost?

CO JE STÁTNÍ PŘÍSLUŠNOST? Státní příslušnost znamená příslušnost člověka k určitému státu. Státní příslušnost také zaručuje plné využívání výhod státního občanství. Rozdílem mezi státní příslušností a národností je to, že národnost si člověk může zvolit sám, na rozdíl od státní ...

Co je rozdíl mezi státní příslušností a národností?

Rozdílem mezi státní příslušností a národností je to, že národnost si člověk může zvolit sám, na rozdíl od státní příslušnosti, která je dána státem, v němž má člověk občanství.

Kdo je rodinný příslušník občana EU?

Rodinný příslušník občana EU je rodinný příslušník občana kteréhokoli z výše uvedených států, který je: 1 manžel, resp. registrovaný partner; 2 rodič, jde-li o občana EU mladšího 21 let, o kterého skutečně pečuje; 3 potomek mladší 21 let nebo takový potomek manžela občana EU a 4 potomek nebo předek anebo potomek nebo předek manžela občana Evropské unie, pokud je z důvodu... More ...

Co se týče státní příslušnosti k danému státu?

STÁTNÍ PŘÍSLUŠNOST VERSUS STÁTNÍ OBČANSTVÍ Často se stává, že státní občanství je řazeno jako synonymum ke státní příslušnosti, ale není to tak úplně pravda. Státní příslušnost je totiž obsahově širší, protože státní příslušnost zahrnuje i právnické osoby přináležející k danému státu.

Související příspěvky: