Kdo je předmětem dědictví?

Obsah

Kdo je předmětem dědictví?

Kdo je předmětem dědictví?

Nejčastějším předmětem dědictví je právo vlastnické – věci movité (i motorové dopravní prostředky), věci nemovité. Vedle vlastnického práva se předmětem dědictví stávají také práva autorská, i když obsahují některé zvláštní specifika. Zvláštní úpravu obsahuje i přechod nájmu bytu.

Kdy jsou dluhy Součástí dědictví?

Pokud jsou součástí dědictví dluhy a vy dědictví přijmete, přecházejí na vás v plném rozsahu, respektive jejich poměrná část podle vašeho dědického podílu. Když je v dědictví víc dluhů než majetku, musíte je doplatit ze svého. Zejména v takových případech je na místě zvážit, jestli dědictví raději jako celek neodmítnete.

Jaké jsou dluhy v dědictví?

Pokud jsou součástí dědictví dluhy a vy dědictví přijmete, přecházejí na vás v plném rozsahu, respektive jejich poměrná část podle vašeho dědického podílu. Když je v dědictví víc dluhů než majetku, musíte je doplatit ze svého.

Související příspěvky: