Jaký je tlak působící v kapalinách?

Obsah

Jaký je tlak působící v kapalinách?

Jaký je tlak působící v kapalinách?

Hydrostatický tlak je tlak, který vzniká v kapalině její tíhou. Obdoba hydrostatického tlaku působícího v kapalinách se vyskytuje také v plynech, kde se označuje jako aerostatický tlak a pro tlak v atmosféře jako atmosférický tlak. Tlak působící v taveninách kovů se označuje jako metalostatický tlak.

Jaký je tlak vzduchu v nadmořské výšce?

Tlak vzduchu se měří v hektopascalech (hPa). Tlak vzduchu závisí na nadmořské výšce. V nadmořské výšce 0 metrů je normální tlak 1013 hPa, v nadmořské výšce 5,5 km je normální tlak 500 hPa, v 10 km je normální tlak 260 hPa. Tlak vzduchu měříme aneroidem, barometrem, barografem.

Co je hydrostatický tlak v kapalině?

Hydrostatický tlak působí v kapalině, která je v dané souřadné soustavě v klidu a působí na ni nenulový součet gravitační a setrvačné síly (v nejběžnějším případě je to nenulové tíhové pole). Tlak v kapalině způsobený jinou vnější silou nebo pohybem kapaliny není hydrostatický tlak.

Související příspěvky: