Který je vodní režim rostliny?

Obsah

Který je vodní režim rostliny?

Který je vodní režim rostliny?

Teoretický úvod: VODNÍ REŽIM ROSTLINY Termín vodní režim rostliny(syn. vodní provoz rostliny) zahrnuje píjemvody rostlinou z okolního prostedí, vedení (pohyb)vody v rostlina výdej vody z rostliny do okolního prostedí. Výdej vody ve form vodní páry se nazývá transpirace.

Jaký je obsah vody v rostlinách?

Voda celou rostlinu prostupuje(prmrný obsah vody v rostlin je 60-90%) a tvoí nejen prostedí pro pohyb rozpuštných anorganických i organických látek v buce, mezi bukami i v celé rostlin, ale také hydratujebunnou stnu i cytoplazmu, ovlivuje strukturu molekulprotein, nukleových kyselin a polysacharid.

Co je biologie vodních rostlin?

Biologie vodních rostlin je komplexním průřezovým předmětem zahrnujícím poznatky ze všech biologických oborů, především z morfologie, anatomie, fyziologie, systematiky, fytogeografie, genetiky a ekologie. 2. Vymezení pojmu: Velmi obtížné a dosud nejednotné je samotné stanovení pojmu vodní rostlina.

Co jsou vodní rostliny makroskopického vzhledu?

vodní rostliny makroskopického vzhledu – vystupuje jako protiklad k mikrofytům , tedy řasám a sinicím, kterým se věnuje algologie s jinými pracovními metodami. Sporné je postavení vláknitých řas, parožnatky již patří v tomto pojetí mezi makrofyta. Správnější název kursu by tedy mohl být biologie vodních makrofyt.

Související příspěvky: