Co se týče metafory?

Obsah

Co se týče metafory?

Co se týče metafory?

Zjednodušeně řečeno, metaforický výraz je v kontextu prvkem co do svého významu inkongruentním, jakýmsi druhem hádanky (jak už konstatoval Aristoteles), kterou musí adresát rozluštit, jinak by metafora byla nesrozumitelná a nesplnila by svůj úkol.

Jaké jsou umělecké metafory?

Umělecké metafory se třídily a hodnotily též z hlediska literární historie, rozbíraly se typy metafor podle uměleckých individualit, podle literárních proudů a směrů. Je však možno dívat se na metaforu z hlediska jazykové formy a studovat její sdělné funkce a možnosti s tím spojené. Užití metafory je pronikavý zásah do sémantiky sdělování.

Co je metafora?

Podkladem metafory je označení věci oklikou přes slovo, které běžně označuje věc něčím podobnou. Mezi pojmem, jehož slovní označení se bere za pojmenování ( obraz metafory), a pojmem, který má být takto pojmenován ( základ metafory), je vztah podobnosti.

Co se děje v metaforách?

O metaforách se tu šíře, tu stručněji a povšechně mluví i v poetikách a stylistikách. Metafora plní různé úkoly, a proto se objevuje v různých stylech a v rozmanitých podobách. To velice znesnadňuje každý pokus o její třídění.

Související příspěvky: