Jak se rozhodnout o výplatě dividend či podílů na zisku?

Obsah

Jak se rozhodnout o výplatě dividend či podílů na zisku?

Jak se rozhodnout o výplatě dividend či podílů na zisku?

Rozhodnutí valné hromady o výplatě dividend či podílů na zisku je základním podkladem pro účtování, zdanění či osvobození a výplatu stanovených částek společníkům či akcionářům. Při řešení těchto problémů je třeba uplatnit znalosti z obchodního práva, zákona o daních z příjmů a účetních předpisů.

Jaká je výplata dividendy?

O výplatě dividendy rozhodují sami akcionáři (= vlastníci) firmy na valné hromadě. Vedení (management), jehož členové nemusí být nutně akcionáři firmy, pouze navrhuje určitou výši dividendy, konečné schválení je na valné hromadě. Dividenda se vyplácí z čistého zisku, tj. ze zisku po zdanění.

Co jsou typy dividend?

Typy dividend 1 Peněžní dividendy. Jde o klasické dividendy, které jsou vypláceny ze zisků společnosti. V první řadě musí být vyplacení... 2 Dividendy ve formě akcií. Akciové dividendy označují poměrné rozdělení dodatečných akcií mezi akcionáře. Hodnota těchto... 3 Majetkové dividendy. Jde o typ výplaty ve formě jakéhokoliv majetku kromě peněz a akcií. Majetkové dividendy... More ...

Související příspěvky: