Jak změnit velikost obrázku JPEG?

Obsah

Jak změnit velikost obrázku JPEG?

Jak změnit velikost obrázku JPEG?

A co víc, nebojte se o způsob, jak změnit velikost JPEG pomocí Photoshopu, je příliš těžké sledovat. Upřímně řečeno, celý proces změny velikosti JPEG můžete dokončit několika kliknutími. Nyní můžete pomocí Photoshopu změnit velikost obrázku JPEG bez ztráty kvality.

Jak vylepšit skenovaný dokument?

Vyberte možnost Nástroje > Skenování a OCR > Vylepšit > Naskenovaný dokument. Vyberte možnosti v sekundárním panelu nástrojů - klikněte na ikonu Nastavení a vyberte příslušné možnosti v dialogovém okně Vylepšit skenované PDF, a poté klikněte na tlačítko OK.

Jak nastavit skenování papírového dokumentu do PDF?

Skenování papírového dokumentu do PDF 1 Skenování papírového dokumentu do PDF bez přednastavení. Vyberte Nástroje > Vytvořit PDF > Skener > Výchozí nastavení nebo Moje vlastní nastavení. Zaškrtněte políčko Připojit k existujícímu PDF. 2 Vylepšení nebo optimalizace naskenovaného PDF. Otevřete PDF vytvořený ze skenovaného dokumentu. Vyberte možnost Nástroje > Skenování a OCR > Vylepšit > Naskenovaný dokument. 3 Konfigurace přednastavení skenování (Windows) Vyberte Nástroje > Vytvořit PDF > Skener. Vyberte přednastavení: Automatická detekce barevného režimu, Černobílý dokument, Barevný dokument, Dokument ve stupních šedi nebo Barevná fotografie.

Jak nastavit oboustranné skenování stránek?

Zadejte jednostranné nebo oboustranné skenování. Pokud vyberete Obě strany a nastavení skeneru je jen pro jednostranné skenování, má nastavení skeneru přednost před nastavením aplikace Acrobat. Obě strany stránek můžete skenovat i na skenerech, které samy o sobě oboustranné skenování nepodporují.

Související příspěvky: