Jak LED diody fungují?

Obsah

Jak LED diody fungují?

Jak LED diody fungují?

Jak LED diody fungují 1 Technologie LED. LED dioda je elektronická polovodičová součástka, která obsahuje P-N přechod. Tato technologie je stará... 2 Barevné RGB diody. Bílé světlo vzniká překryvem všech částí viditelného spektra. Lidské oko ovšem nepotřebuje všechny... 3 Svítivost. Světelný výkon závisí na mnoha veličinách, například druh čipu, zapouzdření a učinnost waferů. More ...

Jaké jsou vyzařovací úhly laserové diody?

Vyrábí se LED diody s různými vyzařovacími úhly např.: 20°, 70°. Podrobnější směrové vyzařovací charakteristiky bývají uvedeny v popisu (datasheet). Světlo vydávané Laserovou diodou je koherentní a má velmi úzké spektrum (světlo kmitá na jedné frekvenci a se stejnou fází).

Co je světelná dioda?

LED (zkratka z anglického Light-Emitting Diode, česky elektroluminiscenční dioda, též světelná dioda, svítivá dioda, slangově ledka, ojediněle svítivka) je v elektrotechnice označení pro diodu, která emituje světlo, případně infračervené nebo ultrafialové záření, čímž se liší od standardní diody. LED vyzařuje z obnaženého PN přechodu, a vede stejnosměrný ...

Jak funguje usměrňovací dioda?

Ideální usměrňovací dioda by v propustném směru měla vést proud bez úbytku napětí a v závěrném směru by neměla propouštět žádný proud. Skutečná usměrňovací dioda v propustném směru začne vést proud až od hodnoty difuzního napětí UD (Si cca 0,6-0,7V) a při pracovním proudu na ní vzniká úbytek napětí UF (cca 1-1,5V).

Související příspěvky: